Miljø og bærekraft

Miljøsertifisering

Indre Østfold Renovasjon er sertifisert etter 14001 standarden miljøledelse. Det innebærer at vi forplikter å ha en kontinuerlig forbedring i hele vår virksomhet. Videre forplikter vi å drive vår virksomhet etter en miljøstandard som setter krav til vårt drifts- og styringssystem.

Vår visjon: Sammen skaper vi renovasjonsløsninger for framtiden.

 

IØR har en effektiv tjenesteproduksjon innen innsamling av avfall og tilrettelegging for gjenvinning. IØRs drift er og preget av at arbeidet rundt klima og miljø skal oppnå en samfunnsøkonomisk gevinst.

IØR har vært miljøsertifisert siden 2010, og vi er opptatt av å følge opp miljøriktige løsninger med våre leverandører, avtalepartnere og interessenter for øvrig. I dette inngår og en opplæring av skoleelever i Indre Østfold innen miljø, avfall og gjenvinning.

 

Vår miljøpolicy

  • IØR skal legge til rette for mest mulig ombruk og gjenvinning av avfall. Dette skal foregå på en slik måte at miljøbelastningen fra håndtering til nye produkter er lavest mulig.
  • IØR skal være en tilrettelegger i den sirkulære økonomien.
  • IØR skal drifte i henhold til myndighetenes krav. Vi skal ha fokus på opplæring av ansatte slik at håndtering av avfall og drift av deponi, kan foregå med lavest mulig utslipp og belastning på miljø.
  • Miljøprestasjonen skal årlig forbedres, og miljøledelsessystemet skal være verktøyet i denne forbedringen.
  • IØR skal velge tekniske løsninger som er optimale i forhold til miljøbelastning og tilrettelegging av driften.

 

Våre miljømål

  • IØR skal legge til rette for større grad av ombruk
  • IØR skal måle graden av klimabelastning som virksomheten gir, og jobbe for årlig reduksjon i utslipp til luft fra innsamling og transport av avfall.
  • IØR skal årlig ha økt grad av materialgjenvinning