Hvorfor sortere?

Hvorfor sortere?

Mesteparten av avfallet er ressurser som kan brukes på nytt. En del av avfallet er skadelig når det kommer på avveie.

Gjenvinning er bra for miljøet
Produksjon fra råstoff er ofte mye mer krevende enn å gjenvinne avfall til nye produkter. Eksempelvis er produksjon av nytt glass og metall svært energikrevende. Ved å gjenvinne glass og metall, reduserer vi energibehovet i produksjonsprosessen med opptil 90 prosent. Avfallet som sorteres i vår region blir gjenvunnet til nye produkter. Men for at vi skal øke graden av gjenvinning, er vi helt avhengige å øke graden av kildesortering fra innbyggerne. Miljøutfordringene er store. Uten at vi endrer adferd, kan vi ikke forvente at andre skal gjøre det. I 2016 kastet vi ca. 433 kg per innbygger i Norge. Gjennom å kildesortere, kan ditt avfall bli en ressurs.

Vi kildesorterer derfor av ulike grunner;

  1. Unngå at miljøgifter kommer på avveie og skader mennesker, natur og miljø.
  2. Redusere miljøbelastningen ved vårt forbruk ved at avfallets positive verdi utnyttes ved materialgjenvinning, energiutnyttelse og ombruk.

Kildesortering bidrar til et godt miljø og et bedre ressursgrunnlag for våre etterkommere. For å oppnå dette, er det meget viktig at hver enkelt av oss er flinke til å sortere riktig. Det kildesorterte avfallet er ikke søppel, men råstoff som inngår i produksjonen av nye produkter. Visste du eksempelvis at for hver kg plast som gjenvinnes sparer vi to kg olje?