Hva betyr…

…kildesortering?

kildesortering; enhver form for utsortering av avfall der det oppstår

Å kildesortere betyr at vi sorterer avfallet vårt og samler de forskjellige avfallstypene hver for seg. Vi kaster for eksempel ikke plast, glass, metall og drikkekartonger i samme avfallsbeholder, men sorterer det hver for seg.

…materialgjenvinning?

materialgjenvinning; enhver form for gjenvinning der avfallsmaterialer brukes til fremstilling av stoffer eller løsøregjenstander som ikke er avfall.

Ofte kalt Resirkulering

…matsvinn?

Matsvinn oppstår når nyttbare deler av mat produsert for mennesker kastes som avfall eller tas ut av matkjeden til andre formål enn menneskeføde.

 

I 2021 besto 26% av restavfallet fra innbyggere i IØRs område av mat som kunne vært spist!

…ombruk / gjenbruk?

Ombruk eller gjenbruk, betyr at ting som er blitt overflødige eller unødvendige brukes på nytt i stedet for å kastes.

På gjenvinningsstasjonen på Stegen i Askim tar Via3 imot gjenstander du ikke trenger, fikser dem opp og gir dem nytt liv!

…merkene på emballasjen?

På emballasje og produkter du kjøper er det mange forskjellige merker. Merkenes funksjon kan være å gi informasjon om materialet emballasjen eller produktet er laget av, hvordan det sorteres eller kriterier som oppfylles. Her har vi laget en oversikt over de mest vanlige merkene og hva de betyr for deg.

…energigjenvinning?

Energigjenvinning er forbrenning med energiutnyttelse. Avfallet blir brent og varmen utnyttes til å skape varmt vann og strøm.

Det som ikke kan materialgjenvinnes blir til energi

…panting?

Når du panter bokser og flasker får du tilbake pantebeløpet du betalte da du kjøpte produktet.

I 2021 besto det kildesorterte plastemballasjeavfallet fra innbyggere i IØRs område av nesten 6 millioner kroner i pant!