Gjennomsiktige avfallssekker på gjenvinningsstasjonene

Fra 03. januar 2022 er det ikke mulig å kaste restavfall i ikke gjennomsiktige avfallssekker

Kommer du med svarte avfallssekker vil du bli sendt ut av området for å pakke om avfallet i gjennomsiktige avfallssekker. Avfallssekker beregnet på plastemballasje er ikke egnet til å kaste restavfall i og skal ikke benyttes. Både de gamle gjennomsiktige posene (merket plastemballasje) og de nye lilla posene er perforerte og ikke produsert for tyngre avfall.

IØR oppfordrer våre kunder å kjøpe inn blanke gjennomsiktige avfallssekker, enten hos butikker som fører dette, eller hos IØR (til selvkost).

I uke 1 vil det bli foretatt stikkprøvekontroll av alle som besøker oss på Stegen og Grensen gjenvinningsstasjoner.

Foruten nasjonale mål om økt sorterings- og gjenvinningsgrad av avfall er det flere årsaker til at mottoet «Sortert og synlig» er viktig:

1. Sekkene kan inneholde avfall som er brannfarlig, helsefarlig og miljøfarlig

2. Sekkene gjør det vanskelig å sortere avfallet slik at det kan gjenvinnes

3. Sekkene kan inneholde stikkende og skjærende gjenstander som kan skade dem som håndtere dem på avfallsanleggene

 

Takk for at du sorterer!

For tips og råd om riktig sortering; Last ned appen «Sortere.no»