Batterier har ingenting i restavfall å gjøre!

 

I den senere tid har vi på Stegen avfallsanlegg opplevd flere tilfeller av branntilløp, det har vært noen meget ubehagelige opplevelser. Brann i anlegget er noe vi frykter mest av alt. Vi håper du kan bruke 2 minutter til å lese informasjonen nedenfor.

 

Visste du at nesten 80% av brannene som oppstår ved avfallsanlegg er grunnet feilsorterte batterier?

Plukkanalyser viser at store mengder batterier fortsatt havner i restavfallet. Dette utgjør en enorm sikkerhetsrisiko i avfallsanlegget da batterier kan ta fyr i avfallskverna eller på komprimatorbilen ved komprimering av avfall.

 

Batterier betegnes som farlig avfall og skal alltid leveres på sikkert vis. Batterier leveres til godkjent mottakssted (f.eks. gjenvinningsstasjon eller matbutikken) Ingen batterier eller produkter som inneholder batterier skal kastes i beholdere eller containere. Elektronisk avfall leveres til din lokale gjenvinningsstasjon. Husk at alle batterier skal ut av elektronikken før den kastes.

 

Eksempler på produkter som inneholder farlige batterier;

Fjernkontroller, barneleker, blinkesko, syngende bursdagskort, elektriske gravlykter og telys.

Lista over kunne vært mye lenger, men her ser man noen av artiklene man sannsynligvis kaster som restavfall, men dette er altså å anse som EE-avfall.

Vi i Indre Østfold Renovasjon og Retura Østfold gjør alt vi kan for å unngå brann i renovasjonsbiler og avfallsanlegget, men vi trenger hjelp fra befolkningen og deg som kunde, hvis vi skal kunne unngå disse brannene.

 

Derfor ønsker vi å oppmuntre deg som kunde til å håndtere batteriene på en sikker og god måte. Husk at polene på batteriene bør teipes. Ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål eller kommentarer rundt håndtering av batterier.

 

HUSK – Batterier har ingenting i restavfallet å gjøre!

Takk for din innsats for å redusere brannrisikoen.