Forskyvning av tømmedager

Endring av tømmedager gjelder for abonnenter på Slitu, Havnås og Skjønhaug.

Dette medfører forskyvning av tømmedag for alle avfallstyper med en uke. Berørte abonnenter vil motta en SMS med informasjon og motta en ekstra sekk (merket AVGIFT BETALT) til restavfall kostnadsfritt.

Endringene er et ledd i arbeidet med optimalisering av kjøreruter