Bare østerrikerne kaster mer enn oss

Nordmenn hiver over 270 kilo mer enn EU-gjennomsnittet.

Ferske tall fra Eurostat plasserer Norge på en lite flatterende andreplass blant landene som genererer mest husholdingsavfall per person.

I 2021 dumpet gjennomsnittsnordmannnen ikke mindre enn 799 kilo husholdingsavfall hver. Det er 272 kilo mer enn gjennomsnittet i EU og hele 381 kilo mer enn våre svenske naboer.

Det norske avfallsberget vokste med 195 kilo fra 2020 til 2021

Beregninger som den europeiske bransjeorganisasjonen Cewep har gjort viser at Norge også er blant de land i Europa som brenner mest av sitt avfall. Halvparten av husholdingsavfallet vårt går til forbrenning, mens bare 38 prosent blir materialgjenvunnet.

Nedjusterte tall

Gjennomsnittet i Europa er at 26 prosent av avfallet brennes.

Miljødirektoratet opplyste i Miljøstatus for 2021 at 44 prosent at det norske avfallet blir materialgjenvunnet. Dette inkluderer biologisk behandling som biogass. Uten biogass og utnyttelse av bioresten er materialgjenvinningsgraden 38 prosent. Senere har Miljødirektoratet nedjustert måloppnåelsen til 36,7 prosent som følge av ny målemetodikk.

Det betyr at Norge ligger langt unna målet i EUs rammedirektiv for avfall som sier at materialgjenvinningsgraden i 2025 skal være 55 prosent, viser Avfall Norges statistikkverktøy.

Nordisk forbrenning

Finland er det landet i Europa som brenner den største delen av sitt avfall. 61 prosent av finsk husholdingsavfall går til forbrenning. Samtidig går resten, altså 39 prosent til materialgjenvinning. Tilsvarende tall i Sverige er 60 og 40 prosent.

Mens de nordiske landene topper listen over avfallsforbrenning, er Malta det landet i EU som deponerer mest avfall. Hele 85 prosent av maltesernes husholdingsavfall ender på et deponi. Hellas deponerer 78 prosent av avfallet, mens bare tre prosent av norsk husholdingsavfall går til deponering.

PUBLISERT 4. OKTOBER 2023

JENS EGIL HEFTØY

Avfallsbransjen