Bor du i Marker kommune; endringer i faktueringsintervallene

Vi følger Marker kommune og endrer intervallet for fakturering av renovasjonsgebyr.

Vi endrer nå fra to terminer pr. år, til fire terminer.
Det vil si, fire fakturer pr. år. Dette følger da i hovedsak andre kommunale avgifter.

Vi er nå i ferd med å sende ut 3. termin 2023, det vil si fakturaen for juli, august og september måneder i år.

I tillegg gis det tilbud om månedlig fakturering fra kommende kvartal. Forutsetningen for å få godkjent en slik avtale er at du er ajour med tidligere betalinger og har opprettet avtalegiro eller e-faktura. Ta da ta kontakt med oss på e-post  ior@iorenovasjon.no