IØR sine nettsider tilfredsstiller kravene til universell utforming

IØR har gjennomgått sine nettsider og er i samsvar med gjeldende regelverk.

Se vår tilgjengelighetserklæring på uustatus.no

Og vår egen tilgjengelighetsrapport