Utbygger

Nedgravde løsninger

Indre Østfold Renovasjon oppfordrer til bruk av nedgravde løsninger som en del av den kommunale renovasjonsordningen i Indre Østfold der det er hensiktsmessig.

– Dette er et godt alternativ ved etablering av felles renovasjonsløsninger. Ordningen gjelder like mye i områder med småhusbebyggelse, som ved rekkehus og blokkbebyggelse, forteller rådgiver Roar Johannessen.

Flere fordeler

Det er flere fordeler med denne ordningen, både ved regulering og utbygging av nye områder, så vel som rehabilitering av eldre borettslag/sameier og velforeninger. Her er noen fordelene ved nedgravede løsninger:

 • Frigjør areal, og kan erstatte boder som er for små.
 • Reduserer trafikk fra renovasjonsbiler inne i boligområder, viktigst er sikkerhet for barn og voksne, i tillegg belastning på veier.
 • Begrenser ubehagelig lukt
 • Hindrer skadedyr
 • Reduserer brannfare
 • Leveres med adgangskontroll
 • Stor fleksibilitet på kapasitet og tømmeintervall, spesielt ved bruk av elektronisk varsling.
 • Universelt utformet

Forutsetninger for nedgravde løsninger

IØR vil ikke pr. d.d. selv initiere nedgravde løsninger hos enkelthusholdninger, men ved forespørsel fra kunder/utbyggere vil vi være positive om følgende forutsetninger er tilstede:

 • Utbygger/tiltakshaver bærer kostander til innkjøp og plassering av utstyret. IØR vil yte et tilskudd på kroner 8.000,- pluss merverdiavgift.
 • Utstyret kan plasseres på egen eiendom, eller areal spesielt avsatt til formålet. Dette i tråd med regulering og byggeregler for området.
 • Dersom IØR på et senere tidspunkt definerer nedgravd utstyr som en del av det ordinære renovasjonsutstyr kan dette bli overført til IØR.
 • IØR står for selve tømmingen, og husstandene skal betale ordinær renovasjonsavgift.
 • Det utarbeides en avtale mellom utbygger/eier og IØR som angir ansvarsforhold knyttet til vedlikehold, skader m.m.
 • Informasjon om hvilke fraksjoner og dimensjonering av disse, får du ved henvendelse til Indre Østfold Renovasjon IKSLast ned søknadsskjema her.

 

Ta kontakt med vår rådgiver Roar Johannessen dersom du har spørsmål.