Farlig avfall

Miljøgiftene i skapet ditt

Folk flest har produkter med farlige stoffer i skapet. De er ikke alltid farlige å bruke, men kastes de feil, utgjør de en fare for natur, dyr og mennesker.

Hva er farlig avfall?

Farlig avfall inneholder helse- og miljøfarlige stoffer, og må håndteres riktig, slik at miljøgifter ikke spres og hoper seg opp i naturen. Farlig avfall skal ikke blandes med annet avfall.