Organisasjonen

Daglig leder

Thomas Haneborg

thh@iorenovasjon.no

Administrasjons- sjef

Ole Christian Borgeraas

ocb@iorenovasjon.no

Fagleder Renovasjon

Roar Johannessen

roja@iorenovasjon.no

Rådgiver Renovasjon

Torbjørn Matre

tom@iorenovasjon.no

Miljørådgiver

Marko Zdrakovic

maz@iorenovasjon.no

HMS / Sikkerhetsrådgiver

Karl Thomas Fosse

ktf@iorenovasjon.no

Rådgiver avfallshåndtering

Sissel Lund Søpler

69817950

sls@iorenovasjon.no

Kundeveileder

Ann-Hilde Frøne Stenberg

69817950

ahfs@iorenovasjon.no

Kundeveileder

Birgitte Lysaker

69817950

birgitte@iorenovasjon.no