Veileder for renovasjon

Veileder for renovasjon

Denne veilederen skal være til hjelp for huseiere, husholdninger og ansatte i våre tre eierkommuner.

 

Veilederen skal vise hva renovasjonstjenesten innebærer for husholdningen. Dette kan være hvilke krav som settes til sortering, hvordan oppstillingsplassen for utstyret bør utformes, og hvilke hensyn som må ivaretas i forbindelse med hver tømming.

Ved planlegging, etablering og rehabiliterering av og bolig- og fritidsbebyggelse er det viktig med god gode og effektive løsninger for kildesortering og adgang for henting av avfallet. Krav til renovasjonsløsningen bør fastsettes allerede på kommuneplan- eller reguleringsplansnivå. Dette gjør det lettere for utbygger å finne gode og effektive løsninger på et tidlig stadium i prosjektet.

Her finner du vår veileder i .pdf format