Om IØR

Om Indre Østfold Renovasjon IKS

Indre Østfold Renovasjon IKS (IØR) er et interkommunalt selskap etter lov om interkommunale selskap.  Selskapet ble etablert i 1975 som et interkommunalt samarbeid mellom Askim og Spydeberg kommune. Øvrige kommuner ble med i samarbeidet etter hvert, med Marker som siste eierkommune fra 1990.

I dag er det kommunene Indre Østfold, Marker og Skiptvet som eier IØR.

IØR skal utføre offentlige tjenester for sine eiere, herunder innsamling og behandling av husholdningsavfall hjemlet i Forurensingsloven §§29, 30 og 31, samt innsamling og behandling av avfall fra kommunale virksomheter.

IØR sitt funksjonsområde kan deles inn i fire hovedområder

  1. Sørge for transportapparat for innsamling av det avfall eierkommunene har ansvaret for
  2. Mottaksanlegg for avfall
  3. Omlasting og videretransport av avfall
  4. Drive deponi

IØR betjener i overkant av 22.000 husholdningsabonnenter og ca. 2.000 hytteabonnenter. IØR fakturerer eierkommunene et fast beløp per husholdnings- og fritidsboligabonnent.  Renovasjonsgebyret skal være til selvkost – altså; IØR skal ikke tjene penger på renovasjonstjenestene vi utfører for våre eiere.

Renovasjonsgebyret fastsatt av eierkommunene ligger under landsgjennomsnittet.