Historie

Historien vår

Indre Østfold Renovasjon (IØR) ble etablert i 1975 med Askim kommune som vertskap. I startfasen 1975 var det bare Askim kommune som leverte avfall på Stegen.

Et kvernanlegg ble bygd i 1976, og det ble startet med kverning av avfall samme høst. Da ble alt husholdningsavfall samlet inn i en dunk. Så ble alt alt kvernet opp på Stegen og lagt opp i lange rader. Deretter helte en septik på toppen og en komposteringsprosess kom i gang. Av det oppmalte avfallet ble det laget kompost, en god del ble brukt i landbruket.

Fra 1977 – 1978 leverte alle kommuner avfallet på Stegen. IØR ble interkommunalt i 1996. Kildesorteringen ble innført i 1995. Dette innebar sortering av papir, hardplast, matavfall og restavfall.

Fra og med 2009 fikk innbyggerne utvidet tilbudet for innsamling av mindre mengder farlig avfall og EE – avfall. Samtlige husstander fikk utdelt rød boks som brukes til lagring av dette avfallet på en sikker måte hjemme før det leveres på Stegen eller i forbindelse med vår-/høstkampanjene som organiseres årlig i samarbeid med eierkommunene.

I 2011 utviklet vi tjenestene og tilbyr abonnentene økt kapasitet til papp og papir i tillegg til at glass-/metallemballasje hentes hjemme hos hver enkelt. I 2015 feiret både IØR og kildesorteringsordningen 40 år.