Klipping av hekker, kvister og trær

– Slipp oss frem

Klipping av hekker, kvister og trær

Husk å klippe hekk, kvister og trær i tide. De vokser raskt både i høyden og bredden. Dette kan føre til trafikkfarlige situasjoner. Greiner må ikke henge lavere enn 4,2 meter over veibanen. Det hindrer fri sikt, skjuler viktig trafikkinformasjon og tvinger ofte myke trafikanter, spesielt barn som ikke har utviklet den riktige trafikkforståelsen, ut i kjørebanen.

 Barn er i tillegg ofte lave og synes ikke like godt, og de kan være oppslukt av lek. Kvister og grener som henger i veibanen og litt for lavt kan tvinge kjøretøy over i feil kjørefelt. Større kjøretøy som f.eks. renovasjonsbiler kan bli hindret i å gjøre jobben sin. I tillegg til at det kan det bli skader på kjøretøyet, blir det vanskelig for renovatørene å se både framover og bakover. Derfor er det viktig at du jevnlig og i tide klipper hekk, busker og trær på eiendommen din.

Vi trenger plass for å hente avfallet ditt – både hos deg og hos naboen din. Hjelp oss å minske risikoen for ulykker og skader.

 

Her ser du plassen vi trenger: