Har du fått rosa lapp på glass- og metallbeholderen?

Informasjon til kunde:

Har du fått rosa lapp på glass- og metallbeholderen?

Har du fått en rosa lapp på glass- og metallbeholderen din. Vi ønsker kun å gjøre deg oppmerksom på at det er gjenstander i beholderen som ikke hører til under glass og metall-emballasje. 27 prosent av det som leveres i innsamlingen er feilsortert metall. I innsamlingen for glass og metall skal det som sagt leveres kun eballasje, dvs. bokser, glass som i hovedsak har inneholdt mat.

Verdifull råvare

Metall er blant materialene som er lettest å gjenvinne, og mye av metallet har blitt smeltet om flere ganger. Metallemballasje smeltes og brukes blant annet til spiker, skruer, binders, hageredskap, ny emballasje og sykkeldeler. Gjenstander i metall kan også få nytt liv dersom du leverer de på gjenvinningsstasjonen.

Les mer om gjenvinning av metall her.

Se eksempler på hva som skal og hva som ikke skal i glass- og metallbeholderen din:

JA                                                      NEI            

  Glass (eks. syltetøy, sauser, barnemat)   Keramikk (restavfall)
  Flasker(eks. saft, vin)   Vin-/krystallglass restavfall)
  Hermetikkbokser   Lyspærer (EE-avfall)
  Aluminiumsfolie   Servise-/bestikk (restavfall)
  Folieformer (eks. fiskegrateng, leverpostei)   Vindusglass/varmebest. glass (restavfall)
  Lokk, korker   Verktøy, stekepanner, bremseskiver, spiker etc.