Fyrer du med ved og bruker vednett? Da bør du lese dette.

Vednett er ikke plastemballasje

Fyrer du med ved og bruker vednett? Da bør du lese dette.

Visste du at vednett og plaststropper ikke er plastemballasje? Det bør kastes i restavfallet.

– Vednett skal kastes i restavfallet, og ikke sammen med annen plastemballasje. Hovedårsaken til at vednett skal i restavfallet, er på grunn av ulempene produktet medfører for plastsorteringsanleggene. Vednett kan henge seg fast i bevegelige deler i maskineriet og dermed ødelegge store sorteringsmaskiner. Dette medfører midlertidige stopp i sorteringen, ekstra manuell ryddejobb og økte kostnader for anleggene. I ytterste konsekvens kan det oppstå brann som følge av friksjonen som oppstår og dette ønsker vi ikke. Kast derfor vednettet i restavfallet.