Utskifting av gamle kildesorteringsskap

Fra 01. august er vi i gang igjen med utskifting av de gamle kildesorteringsskapene.

Det gjenstår ca 1500 skap som skal byttes ut med nytt utstyr. Skapene blir erstattet av avfallsbeholder for glass- og metallemballasje (140 L) og en beholder papp og papir (240 L). Din eksisterende papp og papirbeholder (140 L) blir omgjort til matavfallsbeholder.

Du som har et gammel kildeskap skal ha fått melding om at disse skal byttes ut. Det er viktig at du fjerner påmonterte ting som f.eks. postkasse og husnummer.