Leveranse av gjenstander til gjenbruk

I perioden 24. juni til 31. juli vil det ikke være mulig å levere gjenstander til gjenbruk på gjenvinningsstasjonen (eller i butikken i Askim).

Delta Gjenbruk legger ned sin virksomhet i Askim og dermed tilbudet om leveranse på gjenvinningsstasjonen på Stegen.

Askimbedriften Via3 overtar virksomheten med å samle inn gjenbruksartikler på Stegen.

Vi ber alle kunder om å vente med å levere gjenstander til gjenbruk til etter 01. august.

Takk for at du sorterer og bidrar til gjenbruk!