Vi søker Driftssjef

Vi søker deg som er en gjennomføringssterk og motiverende leder som trives med både operative utfordringer, personalledelse, virksomhetsstyring og internkontroll i en hektisk og spennende hverdag. Du er resultatorientert med gode samarbeidsegenskaper og har evne til helhetstenkning. Du er naturlig nok samfunnsorientert og i stand til å balansere samspillet mellom selskapets virksomhet og eierkommunenes og kundenes behov. Du har gjerne gode evner til å etablere og videreutvikle vellykkede samarbeid med leverandører og samarbeidspartnere samt sikre kompetanseutvikling i organisasjonen.

Stillingen inngår i ledergruppen og rapporterer til daglig leder. Driftssjef er daglig leders stedfortreder.

Kontakt Ståle Paulsen

stale.paulsen@people4you.no

For ytterligere informasjon eller for å søke på stillingen