Liker du kundeservice og ansvar?

Indre Østfold Renovasjon IKS i Askim søker vi etter en utadvendt og serviceinnstilt person som vil ha fagansvaret for mottak av både husholdnings- og næringsavfall. Dette er en fast stilling med snarlig oppstart. Oppgavene i mottaket er varierte og spenner seg fra å veilede og betjene kunder, legge inn ordrer på PC, ta imot betaling og levere varer over disk. Arbeidsdagene er varierte og innholdsrike.

Du må være engasjert, arbeidsom og selvgående. Mottaket er kundenes førsteinntrykk av IØR og du finner det naturlig å yte god kundeservice. Fagansvaret omfatter opplæring, utvikling, bemanning av mottaket, oppfølging av myndighetskrav og rapportering til ledelsen. Fagansvarlig inngår selv i bemanningen av mottaket. Stillingen innebærer ikke personalansvar.

Fagansvarlig for mottaket deltar i utvidet ledergruppe og skal rapportere på nøkkeltall og driftsresultater. Det er en fordel om du bor i nærområdet.

 

Se Finn.no for mer informasjon