Gode på plastavfall

Smaalenenes Avis 13. august 2019

Gode på plastavfall

Det er store forskjeller i plastinnsamlingen i landets kommuner. En oversikt Grønt Punkt Norge har utarbeidet viser at Indre Østfold er blant de beste. Stavanger-området er best i landet med innsamling av 18 kilo per innbygger. Den europeiske miljøhovedstaden Oslo er på bunn med kun 3,4 kilo per innbygger. Indre Østfold Renovasjon (sju kommuner) samler inn 9,2 kilo per innbyggere, og det er blant landets beste.

Oversikten over hvor mye av all plastemballasje som blir sendt til resirkulering og en plan for hvordan vi i Norge kan samle inn mer, blir overrakt miljøvernminister Ola Elvestuen under Arendalsuka, det vil si denne uka. Det er Forum for sirkulær plastemballasje som står bak planen som blir presentert. De gjør det sammen med Grønt Punkt Norge som er næringslivets egen organisasjon for gjenvinning av plastemballasje, kartong og drikkekartonger.

Indre Østfold Renovasjon ønsker å forbedre seg og komme opp på nivå med Stavanger og Romerike som er på topp i landet. Fordelen de har er at de har et sentralsorteringsanlegg hvor roboter plukker ut plastavfallet som blir sendt til gjenvinning. Et slikt anlegg skal også etter planen bygges i Østfold, nærmere bestemt Fredrikstad. Planen var at dette anlegget skulle stå ferdig i 2022, men det er mulig det blir skjøvet noe ut i tid.

I dag blir plasten, som kan brukes til gjenvinning, eksportert til Tyskland. Men blir Fortums nye resirkuleringsanlegg i Hobøl en realitet vil transporten bli mye kortere. Anlegget i Hobøl, nærmere bestemt Holtskogen, skal kunne resirkulere 60.000 tonn plast i året og bli Nordens største. Det er økt omtale om all plast som havner i naturen og dreper fisk og dyr, som gjør at resirkulering er i ferd med å bli god forretning, ikke bare for naturen, men også oss mennesker. Men det vil uansett være viktig at vi som forbrukere kaster plasten der den skal, i avfallsdunker og ikke i naturen. Det er bra at Indre Østfold Renovasjon gjør det bra i dag og har som ambisjon å bli enda bedre.