Dugnadsrydding

Frivillig opprydning i vårt eget nærområde

Dugnadsrydding

Det er flott at noen gjør en innsats og ønsker å rydde opp i vår eget nærområde. Dette være seg frivillige organisasjoner / idrettslag / skoleklasser etc. som vil yte litt ekstra slik at det blir mer koselig for alle, både dyr og mennesker, i naturen.

I etterkant av det som sto i Smaalenenes Avis ang. dugnadsjobbing, har Indre Østfold Renovasjon besluttet at frivillige organisasjoner/idrettslag m.m. kan få levere gratis avfall hos oss i Askim eller på Grensen, Marker. I forbindelse med dette må de henvende seg til hjemkommunen sin for å registrere seg med kontaktperson og tlf.nr. og ev. organisasjon (dette er viktig, gjelder ikke alle og enhver mann som f.eks. ønsker å rydde i garasjen osv.). De som henvender seg til kommunen vil da få antall klistremerker til antall sekker som skal leveres. Til informasjon må sekkene leveres på en gjenvinningsstasjon og ikke settes ut ved restavfallstativet hjemme.

Indre Østfold Renovasjon ønsker med dette å bidra til noe positivt og håper dette blir godt mottatt. Ta gjerne kontakt med oss på tlf. 69887950 hvis det skulle være noen spørsmål rundt dette.