Biogjødsel fra Reklima

Biogjødsel fra Reklima

I fjor fikk renovasjonsselskapet inn 2.376 tonn matavfall fra husholdningskundene. IØR ha inngått en avtale med Den magiske Fabrikken i Tønsberg. Den tar imot matavfall og husdyrgjødsel – og omdanner dette til biogass og biogjødsel. Nå har IØR kannene med biogjøsel for salg. En kanne på 2,5 liter koster kr 100,-.

 

Kundene kan kjøpe biogjødsel på kanne ved innkjøringen til anlegget. Kannene kan se litt spesielle ut, men det er ikke noe fare. Biogjødselen fungerer som normalt og inneholder 2,5 liter og skal blandes ut med vann. Gjødselen kan benyttes til blomster både ute og inne, plen, busker og grønnsaker. Biogjødselen er blant annet veldig fra for mikroorganismene som igjen gjør at meitemarken har det bra. Marken er bra for jorda og bidrar til at vekstene trives.
Alt matavfall fra våre kunder sendes til Den magiske fabrikken. At de nå kan kjøpe biogjødsel er en takk fra oss siden dere er så flinke til å kildesortere. Mellom 2 og 2,5 kilo matavfall gir en liter biogjødsel. Selskapet Den Magiske Fabrikken driftes av firmaet Lindum, mens Reklima AS utvikler sirkulære prosesser. De lager også biogass og Co2 til landbruket som brukes i tomatproduksjon i veksthus.